Condiciones Generales – HÄSKI

Condiciones Generales

POLÍTIQUES I CONDICIONS DELS VIATGES COMBINATS I ESDEVENIMENTS

L’organitzador en cap cas serà responsable dels danys i perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari i client que afectin els drets d’un altre usuari/client, o de tercers, incloent-hi els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

1. REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE I ORGANITZACIÓ

Les parts que realitzen el procés de contractació del viatge i/o esdeveniment se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat corresponent al domicili social de l’organitzador, per resoldre totes les diferències. L’organització d’aquest viatge i/o esdeveniment és A Si, S.C.P. agència de viatges, CIF: J56468267, amb domicili a C/ Cami de la Tolosa, 9, Oficina 8, Sala Steel, 08500, Vic, Barcelona, essent una organització independent de l’institut en el qual l’estudiant cursa els seus estudis.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DELS VIATGES COMBINATS I ESDEVENIMENTS

El present document estableix les Condicions Generals d’ús dels serveis prestats per mitjà de la pàgina web itshaski.com. L’empresa es reserva el dret a modificar i actualitzar periòdicament les condicions, sense l’obligació de comunicar-ho prèviament als usuaris.

Les presents condicions d’ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis prestats a través de la pàgina web itshaski.com, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos a les seves pròpies condicions específiques d’ús.

Els usuaris que contracten els serveis a través de la pàgina web itshaski.com manifesten ser majors d’edat (divuit anys). En el cas que la contractació dels serveis es faci en nom d’un/a menor d’edat, es requereix l’autorització dels pares/mares o tutors legals per poder gaudir del servei contractat. En cas de dubte, contacte amb nosaltres a través del servei d’atenció al client info@itshaski.com.

3. ACCEPTACIÓ DE LES RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA ORGANITZADORA, DEL CLIENT

A Si, S.C.P. farà firmar i acceptar a algun dels nostres pagaments la política de responsabilitat civil sobre el menor, client.

Política de responsabilitat civil sobre el menor, client.

En cap cas l’empresa organitzadora serà responsable dels danys físics o psíquics que algún client, sigui major o menor, pateixi durant el transcurs del viatge i/o esdeveniment.

4. MODIFICACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE I/O ESDEVENIMENT

L’organitzador es reserva el dret a modificar les característiques del viatge i/o esdeveniment sempre que s’ofereixin uns serveis iguals o millors als oferts prèviament. Cal informar que les característiques dels viatges i/o esdeveniments poden ser modificades al llarg de l’any degut a l’evolució de la pandèmia i a les mesures de seguretat establertes pel Ministeri de Salut i Sanitat d’Espanya i pel Govern Espanyol. 

5. POLÍTICA DE PAGAMENTS

El pagament s’efectuarà mitjançant la passarel·la TPV de pagament online habilitada per la part contractadora a la pàgina web de itshaski.com. La passarel·la generarà de forma automàtica un import de despeses de gestió que en tots els casos anirà a càrrec del client.

Alguns dels serveis i/o productes mostrats i oferts per l’organitzador a través dels seus canals de venda es podran pagar en efectiu durant el viatge i/o esdeveniment, sempre que ho indiqui.

Si el client/a no pot efectuar els pagaments pel canal de pagament, caldrà que contacti amb Atenció al Client per buscar formes alternatives per efectuar el pagament. Podrà posar-se en contacte amb l’equip a través del mail: info@itshaski.com o bé utilitzant el Whatsapp o la trucada al telèfon +34 612231245 d’Atenció al Client.

En el cas de efectuar algún pagament erroni, també caldrà posar-se en contacte amb Atenció al Client a través del mail: info@itshaski.com o bé utilitzant el Whatsapp o la trucada al telèfon +34 612231245 d’Atenció al Client. En el cas de no haver efectuat el pagament durant el termini del pagament indicat per l’organització, aquesta no garanteix la plaça reservada. En el cas no poder fer el pagament en el termini establert per raons justificables del participant pot dirigir-se a l’organització a través del Whatsapp d’atenció al client +34 612231245 i/o a través del nostre e-correu: info@itshaski.com. S’aconsella que s’efectui la reserva/assegurança com abans millor, ja que tots els viatges o esdeveniments tenen un aforament limitat.

6. ASSEGURANCES I CANCEL·LACIONS

Totes i cada una de les assegurances incloses al viatge combinat i/o esdeveniment s’activaran tan bon punt s’efectui la compra del viatge combinat i/o esdeveniment. Per tant, dites assegurances començaran a tenir validesa tan bon punt el client obtingui el rebut de pagament a través del correu electrònic indicat per l’organitzador.

6.1 ASSEGURANÇA DE PISTES

L’assegurança de pistes no estarà inclosa en tots els nostres viatges combinats i/o esdeveniments. L’assegurança contractada dependrà de l’estació d’esquí. 

6.2 ASSEGURANÇA MÈDICA DE VIATGE I/O ESDEVENIMENT

L’assegurança de responsabilitat civil/de viatge i/o esdeveniment contractada coincideix amb els dies que es realitza el viatge i/o esdeveniment. Per a més informació sobre les cobertures de l’assegurança, contacta amb nosaltres al correu electrònic info@itshaski.com.

6.3 CANCEL·LACIONS CASOS GENERALS

L’assegurança de responsabilitat civil contractada per A Si, S.C.P. es comercialitza sota la mediació i direcció de Intermundial XXI S.L. Pel que fa a l’activació de l’assegurança, aquesta s’activa tan bon punt s’efectuen tots els pagaments condicionats del viatge i/o esdeveniment.

L’organitzador es reserva el dret a poder canviar el proveïdor de l’assegurança sempre i quan les cobertures ofertes mantinguin les mateixes clàusules o les millorin.

L’assegurança cobreix la cancel·lació del viatge i/o esdeveniment a totes aquelles persones que decideixin anul·lar el viatge i/o esdeveniment per alguna de les següents causes:

 • Malaltia greu, accident greu o mort de l’assegurat o familiar proper.
 • Convocatòria a una mesa electoral.
 • Convocatòria a un jutjat o testimoni d’un tribunal de Justícia.
 • Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no existeixi comunicació verbal o escrita.
 • Robatori, mort, malaltia o accident greu de l’animal de companyia de l’assegurat sempre que en sigui propietari.
 • Abandonament del viatge i/o esdeveniment per un retard superior a 24 hores en el mitjà de transport en motiu de la desaparició de l’objecte de viatge i/o esdeveniment.

6.3.1 POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ EN CASOS GENERALS

El viatge només és podrà cancelar contractant la assegurança de cancelació.

 • Cost de l’assegurança: 14€ / Persona.

Exceptuant els allotjaments:

 • The Häski Studio #237
 • The Häski Studio #238
 • The Häski Studio #239
 • The Häski Studio #240
 • The Häski Studio #241
 • The Häski Studio #242
 • The Häski Studio #243
 • The Häski Studio #244
 • The Häski Studio #245
 • The Häski Studio #246
 • The Häski Studio #247
 • Le Lux Apartment #248
 • The Häski Apartment #249
 • The Häski Apartment #250
 • The Häski Apartment #251
 • The Häski Apartment #252

Aquests allotjaments no han de contractar assegurança de cancelació, la seva política de cancel·lació és la següent:

 • Despeses de cancel.lació 
  • Des del moment de la reserva fins l’3/11, 50% de l’import.
  • Del 4/11 fins al dia de sortida 100% de l’import.

6.4 POLÍTICA DE REEMBORSAMENT EN CASOS GENERALS

El reemborsament del pagament es tramitarà en el cas que el client no pugui assistir al viatge i/o esdeveniment a causa d’una causa major descrita per l’assegurança contractada per A Si, S.C.P., o emprar algun dels punts descrits a la política de cancel·lació de COVID-19, i/o de casos generals. En el cas que l’usuari no compleixi els requisits per activar l’assegurança -haver pagat tots els pagaments-, podrà sol·licitar el reemborsament segons les condicions detallades en el punt anterior.

En qualsevol cas, l’organitzador es reserva el dret a decidir la forma com reemborsar l’import subjecte al reemborsament sigui mitjançant un «bonus» o bé efectuant una transferència al compte bancari en nom del client, pare, mare o tutor legal.

En cas que alguna de les activitats no es pugui dur a terme a causa de les restriccions legals del moment de l’esdeveniment o bé sigui inviable per l’organització dur-la a terme també per les restriccions legals del moment de l’esdeveniment, no es retornarà cap import en cas d’assistir en l’esdeveniment. Es considerarà que dita activitat no està inclosa en el pack.

7. TRASLLATS 

L’empresa oferirà per 129€ l’oferta dels trasllats amb autobús d’anada i tornada (Barcelona – Girona – Val Thorens) per a tots els grups residents a Catalunya. Els trasllats es realitzaran sempre i quan el grup total de clients que hagin contractat aquest servei sigui igual o superior a 38 persones. Si el grup és inferior a 38 persones l’empresa realitzarà la devolució de l’import pagat pel client en relació al servei de bus.

8. ADVERTÈNCIES DEL SERVEI

L’agència organitzadora deixa constància a través de la pàgina web i dels seus mitjans de comunicació sobre les característiques de tots i cada un dels viatges combinats i/o esdeveniments. Amb l’acceptació d’aquest document el pare, mare o tutor legal o client (en el cas dels majors d’edat) aprova que coneix totes i cada una de les característiques del viatge i/o esdeveniment tanmateix el lloc destí i l’allotjament corresponent en el cas del viatge. 

8.1 ADVERTÈNCIES DE COMPORTAMENT 

En cas que qualsevol assistent realitzi cap imperfecte o dany sobre algún material o persona (inclosa ell/a mateix/a) en qualsevol moment de l’estada, ell/a serà l’únic responsable de fer front a la compensació pertinent encara que el dany o imperfecte s’hagués realitzat durant la realització d’una activitat programada i gestionada per l’organització del viatge i/o esdeveniment.

9. POLÍTICA D’EXPULSIONS

Qualsevol membre de l’equip organitzatiu es reserva el dret, per decisió unilateral, d’expulsar de l’hotel i de qualsevol activitat programada a qualsevol partícip d’aquest que demostra una actitud vandàlica, irrespectuosa o de discriminació de cap classe en vers a qualsevol altre assistent al viatge i/o esdeveniment, membre de l’equip organitzatiu o treballador de qualsevol de les entitats vinculades en aquest viatge i/o esdeveniment (companyies d’autobusos, hotel, local).

10. RESPONSABILITATS DELS STAFF I/O ACOMPANYANTS CONTRACTATS PER L’EMPRESA ORGANITZADORA

Cap membre de l’organització del viatge i/o esdeveniment té cap mena de responsabilitat més enllà de l’acompanyament dels membres d’aquest i l’organització i dinamització de les activitats.

11. DRETS D’IMATGE

L’empresa organitzadora disposa de canals de comunicació per donar a conèixer l’empresa, ja sigui a través de la pàgina web, xarxes socials i/o catàlegs informatius. A través d’aquests canals l’empresa té l’objectiu i la intenció d’informar sobre les activitats i l’experiència del viatge i/o esdeveniment. Aquesta difusió es fa per mitjà d’imatges on els participants/clients de l’empresa apareixen individualment o en grup realitzant les activitats. Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent de Häski informa que, amb la contractació del viatge i/o esdeveniment, el client major d’edat o el Pare/Mare/Tutor legal del menor dóna el permís automàtic per poder publicar les fotografies i/o vídeos del client/a. Acceptar les condicions del viatge i/o esdeveniment significa que: renuncio a qualsevol remuneració per drets a la meva pròpia imatge que puguin derivar de qualsevol utilització.

 

*En cas que vulguis rebutjar a la cessió dels drets d’imatge durant les dates del viatge i/o esdeveniment, caldrà contactar amb l’organitzador prèviament a la reserva del viatge i/o esdeveniment a través de: info@itshaski.com.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.

¿Quieres más información
Val Thorens?

Rellena el formulario y te lo explicamos!

Queiro mas información sobre los eventos de la Cerdanya

Rellena el formulario y te lo explicamos!