Política de Protección de Datos – HÄSKI

Política de Protección de Datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Web propietat de A Si S.C.P. . agència de viatges, CIF: J56468267, amb domicili a C/ Cami de la Tolosa, 9, Oficina 8, Sala Steel, 08500, Vic, (Barcelona)

La utilització d’aquest lloc està subjecta a les següents condicions d’ús. Preguem que se serveixi llegir-les atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web, al qual es té accés a través de la pàgina web www.itshaski.com propietat de A Si S.C.P. i utilitzar els materials en ell continguts implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, les següents condicions.

CONDICIONS D’ÚS

Aquest lloc web és propietat de A Si S.C.P. i es reserva tots els drets de permetre l’accés als usuaris d’aquest.

Els materials informatius en ella continguts, podran ser modificats, ampliats, reduïts, actualitzats o eliminats sense notificació prèvia.

LIMITACIONS D’ÚS

L’usuari que utilitzi aquest lloc web, el fa pel seu propi compte i risc. A Si S.C.P., els seus socis, col·laboradors, no es responsabilitzen dels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

A Si S.C.P., no respon pels danys i perjudicis que es poguessin derivar d’interrupcions, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic motivades per causes alienes a A Si S.C.P., de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de A Si S.C.P..

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els elements integrants d’aquesta website són merament informatius i propietat de A Si S.C.P., o en determinats casos posseeix els drets de reproducció, estant aquests subjectes a la legislació de protecció de drets de la propietat intel·lectual i industrial que l’usuari ha de respectar. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de A Si S.C.P., estan protegits per Llei.

L’usuari reconeix que els drets de la propietat intel·lectual sobre aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i codis, són titularitat de A Si S.C.P., tret que en la mateixa s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres, excepte per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de A Si S.C.P., o del titular d’aquests. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si mitjana l’autorització expressa de A Si S.C.P. i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de A Si S.C.P. dels indicats drets de propietat intel·lectual.

PROTECCIÓ DE DADES

Conforme a el que es preveu a la Llei orgànica 15/1999, l’usuari d’aquest lloc web queda informat, de manera expressa, de la incorporació de les seves dades a fitxers existents a A Si S.C.P. i consent que A Si S.C.P. porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal que s’expressen en les presents condicions o es derivin d’aquestes, amb la finalitat de dur a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins a la seva total cancel·lació. Així mateix, A Si S.C.P. queda autoritzada a utilitzar tals dades per a finalitats comercials, sent els seus destinataris els serveis comercials i tècnics de A Si S.C.P. i poden enviar a l’usuari informacions comercials dels seus productes i serveis. L’usuari també accepta que les seves dades puguin ser cedits a altres entitats del grup A Si S.C.P., a societats participades o a altres amb les quals A Si S.C.P., subscrigui acords de col·laboració amb finalitats comercials amb la finalitat de tenir informat a l’usuari dels béns o serveis que es comercialitzin, acceptant l’usuari la recepció d’informació per part d’aquestes sobre qualssevol béns o serveis que comercialitzin directa o indirectament, en el moment present o en el futur.

En tot cas, l’usuari tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal inclosos en els fitxers automatitzats i, si escau, a rectificar i cancel·lar tals dades, en la forma prevista en l’esmentada llei. El departament responsable del fitxer serà el de Sistemes d’Informació de A Si S.C.P. Tales drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: A Si S.C.P., Departament de Sistemes d’Informació, C/ Jaume I el Conqueridor, 13, Vic, 08500, Barcelona, Espanya. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.

A Si S.C.P., guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. A Si S.C.P. complirà aquests deures d’acord amb el que s’estableix per la normativa aplicable.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.

¿Quieres más información
Val Thorens?

Rellena el formulario y te lo explicamos!

Queiro mas información sobre los eventos de la Cerdanya

Rellena el formulario y te lo explicamos!